Christiana Mioveni - Scoala postliceala sanitara

Specializări

Ce specializări oferă școala noastră

Specializările noastre

Christiana Mioveni - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

anul I – 2 clase – 50 elevi, anul II – 2 clase – 40 elevi, anul III – 46 elevi

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Asistentul medical generalist se ocupă cu asistarea medicului la efectuarea investigațiilor clinice, efectuarea explorărilor funcționale, realizarea investigațiilor paraclinice uzuale, programarea pacienților pentru investigații de specialitate, administrarea tratamentelor, intervenții în situații de urgență, monitorizarea stării pacientului, completarea documentelor de evidență a medicamentelor, de evidență a pacienților și de observație clinică medicală, prevenirea creării focarelor de infecție, sterilizarea instrumentelor și a materialelor, administrarea medicamentelor și a materialelor consumabile, asigurarea condițiilor igienico-sanitare generale la locul de muncă, precum și asigurarea condițiilor necesare desfășurării tratamentelor și recoltărilor. Poate lucra în spitale sau cabinete medicale, clinici, stomatologie.
PREȚ ȘCOLARIZARE
Christiana Mioveni - ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

anul I – 1 clasă – 15 elevi, anul II – 1 clasă – 10 elevi, anul III - 1 clasă – 10 elevi

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

Asistentul medical de farmacie colaborează cu farmacistul licențiat, îndeplinind sarcini precum numerotarea tabletelor, etichetarea medicamentelor, are sarcini de casier, inventariază stocurile, distribuie medicamentele, verifică dacă informațiile din prescripții sunt corecte etc. Poate lucra în: farmacie și puncte farmaceutice, laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, laboratoare galenice, în fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuție a medicamentelor.
PREȚ SCOLARIZARE

De ce o școală postliceală sanitară ?

Şcoala postliceală sanitară, înstituție de învățământ aparte prin specificul său, conferă pregătire pentru calificări medicale. 

Diploma obținută nu asigura numai dreptul de a practica profesia dorită, ci oferă şi şansa ocupării unei poziții sociale, aşezarea într-o ierarhie socială.

Importanța profesiei

Prin profesia aleasă, asistenții medicali devin persoane cu un statut social aparte. 

Locul important pe care îl dețin cadrele medicale în societate decurge din valoarea ataşată vieții şi sănătății. De aceea responsabilitatea instituției formatoare este una pe măsură. Conştienți de aceasta, dorim să formăm cadre medicale cu vocație pentru profesie.

Rolul școlii

Pe parcursul şcolarizării, rolul explicit al şcolii este de transmitere de cunoştințe
profesionale teoretice, clinice, de dezvoltare a aptitudinilor şi competențelor cursanților pentru a deveni profesionişti responsabili. 

Acest rol este dublat sau potențat de cel de dezvoltare a competențelor personale, importante atât pentru sine, pentru profesie, cât şi pentru instituție, şcoala oglindîndu-se prin absolvenții ei.

Asistent medical generalist

Asistentul medical generalist  poate lucra în spitale sau cabinete medicale, clinici, stomatologie.

Preț școlarizare: 3000 RON

Plata în 6 rate

Asistent medical de farmacie

Asistentul medical de farmacie poate lucra în farmacie și puncte farmaceutice, laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, laboratoare galenice, în fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuție a medicamentelor.

Preț școlarizare: 3000 RON

Plata în 6 rate

Întrebări frecvente

Da. În învățământul postliceal se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației Naționale.

Da. Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Da. Conform prevederilor Ministerului Sănătății, se poate obține Avizul de Liberă Practică de la Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România din județul de reședință.

Da. Este recunosută în străinătate, vă puteți angaja oriunde în lume în domeniul sanitar.

Școala Postliceală Sanitară Christiana Mioveni oferă școlarizarea pentru specializările asistent medical de farmacie și asistent medical generalist. Angajarea se face strict de unitățile medicale care oferă locuri dsponibile. 

Proiecte de colaborare și parteneriate de angajare după absolvirea școlii in Austria, Belgia, Franța, Germania, Norvegia.

Da. Elevii înscriși la profilul Asistent medical generalist fac practică în Spitalul Orășenesc Mioveni și în Căminul de bătrâni Sf. Maria Colibași. Elevii înscriși la Profilul Asistent medical de farmacie fac la unitățile farmaceutice din apropierea școlii. Practica se face în baza unui contract de practică.