Christiana Mioveni - Scoala postliceala sanitara

Oferta educațională

Informații despre structura noastră educațională

Oferta educațională 2023 - 2024

Tipul școlii

Şcoală Postliceală Sanitară acreditată de M.E.N în anul 2013 în baza ordinului O.M.E.N. nr. 5496/2013.

Nivelul de școlarizare

Învățământ de zi între orele 12:00 - 20:00 într-un singur schimb

Domeniul

Sănătate şi asistenţă pedagogică

Curriculum școlar

Curriculumul școlar are structură modulară. Modulele sunt constituite din conținuturi teoretice, laborator tehnlogic și pregatire practică/clinică

Predarea

Predarea se face în limba română iar ca limba străină se studiază engleza

Scopul educației

Şcoala noastră formează un asistent medical responsabil, capabil să ofere serviciile medicale de calitate

CHRISTIANA MIOVENI

Admitere 2023 -2024

Specializările noastre

Christiana Mioveni - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

anul I – 60 elevi, anul II – 44 elevi, anul III – 60 elevi

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Asistentul medical generalist se ocupă cu asistarea medicului la efectuarea investigațiilor clinice, efectuarea explorărilor funcționale, realizarea investigațiilor paraclinice uzuale, programarea pacienților pentru investigații de specialitate, administrarea tratamentelor, intervenții în situații de urgență, monitorizarea stării pacientului, completarea documentelor de evidență a medicamentelor, de evidență a pacienților și de observație clinică medicală, prevenirea creării focarelor de infecție, sterilizarea instrumentelor și a materialelor, administrarea medicamentelor și a materialelor consumabile, asigurarea condițiilor igienico-sanitare generale la locul de muncă, precum și asigurarea condițiilor necesare desfășurării tratamentelor și recoltărilor. Poate lucra în spitale sau cabinete medicale, clinici, stomatologie.
PREȚ ȘCOLARIZARE
Christiana Mioveni - ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

anul I – 10 elevi, anul II – 12 elevi, anul III - 10 elevi

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

Asistentul medical de farmacie colaborează cu farmacistul licențiat, îndeplinind sarcini precum numerotarea tabletelor, etichetarea medicamentelor, are sarcini de casier, inventariază stocurile, distribuie medicamentele, verifică dacă informațiile din prescripții sunt corecte etc. Poate lucra în: farmacie și puncte farmaceutice, laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, laboratoare galenice, în fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuție a medicamentelor.
PREȚ SCOLARIZARE

Asistent medical generalist

Asistentul medical generalist  poate lucra în spitale sau cabinete medicale, clinici, stomatologie.

Preț școlarizare: 3000 RON

Plata în 6 rate

Asistent medical de farmacie

Asistentul medical de farmacie poate lucra în farmacie și puncte farmaceutice, laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, laboratoare galenice, în fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuție a medicamentelor.

Preț școlarizare: 3000 RON

Plata în 6 rate

Ce oferă Christiana Mioveni ?!

Educație

Tehnologie modernă (laboratoare dotate corespunzător, tehnologii didactice audiovizuale modernizate)

Recuplare cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre româneşti şi europene

Standarde ridicate, orientate spre cercetarea ştiinţifică şi inovarea în practica pedagogică şi în elaborarea materialelor educaţionale, prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare

Un management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale şi prin toate funcţiile manageriale recunoscute

Pregătire

Elevii beneficiază de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din alte ţări europene

Instruirea şi educarea elevilor are loc în vederea adaptării şi integrării lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale

Elevii cu aptitudini deosebite se pot afirma

Competivitate

Christiana Mioveni asigură formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente în vederea adaptării la schimbările rapide din domeniul sanitar
Școala noastră asigură formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi societăţii (violenţa, imoralitatea, drogurile, etc.);
Noi oferim şanse egale la instruire

Întrebări frecvente

Da. În învățământul postliceal se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației Naționale.
Da. Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Da. Conform prevederilor Ministerului Sănătății, se poate obține Avizul de Liberă Practică de la Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România din județul de reședință.

Da. Este recunosută în străinătate, vă puteți angaja oriunde în lume în domeniul sanitar.

Școala Postliceală Sanitară Christiana Mioveni oferă școlarizarea pentru specializările asistent medical de farmacie și asistent medical generalist. Angajarea se face strict de unitățile medicale care oferă locuri dsponibile.

Proiecte de colaborare și parteneriate de angajare după absolvirea școlii in Austria, Belgia, Franța, Germania, Norvegia.

Da. Elevii înscriși la profilul Asistent medical generalist fac practică în Spitalul Orășenesc Mioveni și în Căminul de bătrâni Sf. Maria Colibași. Elevii înscriși la Profilul Asistent medical de farmacie fac la unitățile farmaceutice din apropierea școlii. Practica se face în baza unui contract de practică.

Admitere 2023 - 2024

Școala Postliceală Sanitară “Christiana” Mioveni organizează înscrieri pentru următoarele calificări:

  • Asistent medical generalist: 60 locuri;
  • Asistent medical de farmacie: 30 locuri.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele:

  • Dosar plic;
  • Diplomă de bacalaureat (original+copie) sau adeverinţă de absolvent;
  • Foaie matricolă (copie);
  • C.I. (copie);
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie (copie), după caz;
  • Adeverinţă medicală elev/student, tip M.S. (medicul de familie);
  • Taxă de înscriere: 150 lei.

Contactați-ne !

*în incinta fostei școli Marin Sorescu din cartier Racovița