Christiana Mioveni - Scoala postliceala sanitara

Personal - Christiana Mioveni

Personalul școlii noastre

Personal didactic - Christiana Mioveni

Andrei Emanuela-Maria

Profesor

Bădoi Elena-Cristina

Profesor

Barbu Liliana

Profesor

Cristescu Laura

Profesor / Director

Moraru Vasile

Profesor

Nedelcu Geanina-Roxana

Profesor

Tincă Cristina

Profesor

Anghel Dumitra

Maistru instructor

Stanciu Georgeta

Maistru instructor

Tinculescu Maria-Roxana

Maistru instructor

Rădoi Ana-Maria

Maistru instructor

Personal auxiliar și nedidactic - Christiana Mioveni

Duță Ion

Manager

Ivan Alexandra

Secretar

Matei Elisabeta

Contabil

Socol Mihai

Lăcătuș mecanic

Gheoculescu Amelia Veronica

Jurist

Liță Mihaela

Femeie de serviciu

De ce o școală postliceală sanitară ?

Şcoala postliceală sanitară, înstituție de învățământ aparte prin specificul său, conferă pregătire pentru calificări medicale. 

Diploma obținută nu asigura numai dreptul de a practica profesia dorită, ci oferă şi şansa ocupării unei poziții sociale, aşezarea într-o ierarhie socială.

Importanța profesiei

Prin profesia aleasă, asistenții medicali devin persoane cu un statut social aparte. 

Locul important pe care îl dețin cadrele medicale în societate decurge din valoarea ataşată vieții şi sănătății. De aceea responsabilitatea instituției formatoare este una pe măsură. Conştienți de aceasta, dorim să formăm cadre medicale cu vocație pentru profesie.

Rolul școlii

Pe parcursul şcolarizării, rolul explicit al şcolii este de transmitere de cunoştințe
profesionale teoretice, clinice, de dezvoltare a aptitudinilor şi competențelor cursanților pentru a deveni profesionişti responsabili. 

Acest rol este dublat sau potențat de cel de dezvoltare a competențelor personale, importante atât pentru sine, pentru profesie, cât şi pentru instituție, şcoala oglindîndu-se prin absolvenții ei.

Locul ideal pentru educația și sănătatea ta !