Christiana Mioveni - Scoala postliceala sanitara

Dotări

Echipament și dotări pentru școala noastră

Dotări și echipamente

Săli de clasă

Sălile de clasă sunt spaţioase, prietenoase şi foarte bine luminate natural, dotate cu mijloace didactice necesare

Laboratoare

Laboratoare pentru tehnica și îngrijirea bolnavului dotate cu manechine funcționale pentru exersarea tehnicilor de îngrijire

Laborator informatică

Dotare cu calculatoare cu acces la Internet

Alte dotări

Materialul didactic este variat și achiziţionat în 2018: planșe cu aparate și sisteme, mulaje, manechine, platformă educațională online etc.

De ce o școală postliceală sanitară ?

Şcoala postliceală sanitară, înstituție de învățământ aparte prin specificul său, conferă pregătire pentru calificări medicale. 

Diploma obținută nu asigura numai dreptul de a practica profesia dorită, ci oferă şi şansa ocupării unei poziții sociale, aşezarea într-o ierarhie socială.

Importanța profesiei

Prin profesia aleasă, asistenții medicali devin persoane cu un statut social aparte. 

Locul important pe care îl dețin cadrele medicale în societate decurge din valoarea ataşată vieții şi sănătății. De aceea responsabilitatea instituției formatoare este una pe măsură. Conştienți de aceasta, dorim să formăm cadre medicale cu vocație pentru profesie.

Rolul școlii

Pe parcursul şcolarizării, rolul explicit al şcolii este de transmitere de cunoştințe
profesionale teoretice, clinice, de dezvoltare a aptitudinilor şi competențelor cursanților pentru a deveni profesionişti responsabili. 

Acest rol este dublat sau potențat de cel de dezvoltare a competențelor personale, importante atât pentru sine, pentru profesie, cât şi pentru instituție, şcoala oglindîndu-se prin absolvenții ei.